Vedle LMŠ Samorost provozujeme též Mikrojesle Proboštov, zařízení určené pro skupinu 4 dětí ve věku 6 měsíců – 4 roky. Tento projekt je podporován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Evropského sociálního fondu.

Podrobnosti o našich mikrojeslích naleznete v přiloženém Provozním řádu mikrojeslí.

Umístění dítěte v Mikrojeslích Proboštov je vzhledem k výše zmíněné podpoře podmíněno níže uvedenými kritérii:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí písemně doložit, že splňují jedno z následujících kritérií:

O místo v našich mikrojeslích je velký zájem, v případě zájmu o umístění dítěte nás prosím kontaktujte na mailu samorost.probostov@gmail.com

Provozní řád mikrojesle 2017